Selecteer een pagina

Teruggave Rijbewijs na invordering Alcohol

Uw rijbewijs snel terug

Het is algemeen bekend dat een rijbewijs ingevorderd kan worden na het rijden onder invloed van alcohol. Maar hoe kan een bestuurder de teruggave van zijn rijbewijs bewerkstelligen na een invordering wegens alcohol?
In dit artikel gaan wij daar nader op in.

De aanleiding voor een invordering van een rijbewijs is altijd een verkeersmisdrijf of -overtreding. Dit kan een grote snelheidsoverschrijding zijn maar ook het rijden onder invloed van alcohol.

Bij het rijden onder invloed van alcohol vindt er niet bij iedere overtreding een invordering van het rijbewijs plaats.
Er is een drempel. Het ademalcoholgehalte moet bij de ademanalyse minstens 571 µg/l hebben bedragen. Dit komt overeen met een bloedwaarde van 1,31 promille.  

Advocaat tegen het CBR

Nadat de politie het ademalcoholgehalte heeft vastgesteld, stelt zij een proces-verbaal op. Wanneer de politie het rijbewijs ingevorderd heeft, stuurt zij dit aan het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie moet dan binnen 10 dagen een beslissing over het rijbewijs nemen. Dit kan een teruggave van het rijbewijs zijn of een inhouding. 

Wanneer de officier besluit tot inhouding van het rijbewijs mag de bestuurder voor een bepaalde periode niet meer rijden. Dit noemt men ook wel de inhoudingstermijn. De wetgever heeft onder ogen gezien dat deze invordering van het rijbewijs nadelig kan zijn. Daarom heeft men een procedure in het leven geroepen waarbij teruggave van het rijbewijs kan worden gevraagd.

Deze procedure is de klaagschriftprocedure. Deze procedure begint met het opstellen van een klaagschrift. Een klaagschrift is een schriftelijk stuk waarin een aantal gegevens moeten worden opgenomen. Dat zijn oa. de persoonlijke gegevens van de klager. Daarnaast dient in het klaagschrift opgenomen te worden waarom de rechter moet besluiten tot teruggave van het rijbewijs, ook al heeft iemand onder invloed van alcohol gereden.

Het is aan te raden het verzoek tot teruggave van het rijbewijs goed te onderbouwen. Wanneer iemand zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk adviseren wij bewijsstukken bij te voegen waaruit dit blijkt. Dit kan een schriftelijke verklaring van de werkgever zijn. Wanneer een schriftelijke verklaring om de een of andere reden niet mogelijk is, kan bv. een kopie van een arbeidsovereenkomst worden overgelegd.

Na het indienen van het klaagschrift zal dit op een zitting worden behandeld. Dit is meestal binnen twee tot drie weken. De rechter zal dan op een zitting toetsen of hij tot teruggave van het rijbewijs moet besluiten. Als de rechter vindt dat het rijbewijs moet worden teruggegeven, zal de officier van justitie dit moeten uitvoeren.

Heeft er bij u een invordering van het rijbewijs plaatsgevonden wegens het rijden onder invloed van alcohol en wilt u teruggave? U kunt ons hierover weleens vrijblijvend bellen.