Selecteer een pagina

Verlaten Plaats Ongeval/Aanrijding

advocaatverkeersrecht.nl

Het verlaten van de plaats van een aanrijding komt regelmatig voor. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Iemand kan van de aanrijding zodanig zijn geschrokken dat er een paniekreactie ontstaat. Deze paniekreactie zorgt er dan voor dat iemand de plaats van de aanrijding (in eerste instantie) verlaat. Bij een verkeersongeval kunnen emoties soms ook hoog oplopen. Het is mogelijk dat de andere partij zodanig agressief is dat iemand ervoor kiest de plaats van een ongeval te verlaten. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen van het verlaten van de plaats van een verkeersongeval.  

Het verlaten van de plaats van een aanrijding/ ongeval is geregeld in artikel 7 Wegenverkeerswet. In artikel 7 Wegenverkeerswet is opgenomen:

– 1. Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:

  • bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;
  • daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

-2.  Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.

Verlaten plaats ongeval/ aanrijding

Straf verlaten plaats aanrijding

Het verlaten van de plaats van een aanrijding is een strafbaar feit. Bij strafbare feiten wordt een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn zwaardere strafbare feiten dan overtredingen. Het verlaten van de plaats van een aanrijding heeft de wetgever als een misdrijf aangemerkt.

De maximale straf op het verlaten van een plaats van een aanrijding is een gevangenisstraf van twaalf maanden of een geldboete van de vierde categorie. Vanaf 2020 bedraagt deze straf  € 21.750,-. Daarnaast kan voor dit feit de bijkomende straf van een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. Deze straf kan bij dit feit maximaal vijf jaar bedragen. Teneinde gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk te berechten, heeft het College van Procureurs-Generaal een richtlijn opgesteld. Deze richtlijn heet de Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval. Deze richtlijn kunt u vinden op de website www.om.nl

Bij geringe materiële schade of gering letsel bij de aanrijding bedraagt de strafeis bij artikel 7 Wegenverkeerswet enkel een geldboete. Wanneer er sprake is van meer dan gering letsel, wordt er een taakstraf geëist in combinatie met een ontzegging van de rijbevoegdheid. Wanneer het slachtoffer op de plaats van de aanrijding in hulpeloze toestand wordt achtergelaten, wordt er een gevangenisstraf in combinatie met een onvoorwaardelijke rijontzegging geëist.

Verweren bij verlaten plaats aanrijding

In de inleiding is al weergegeven dat er allerlei redenen kunnen zijn voor het verlaten van de plaats van een ongeval.

Wanneer iemand voor dit feit een dagvaarding heeft ontvangen, is het zaak na te gaan of de reden voor het vertrekken gerechtvaardigd is. Men kan zich voorstellen dat wanneer de andere bestuurder na de aanrijding agressief wordt dat men daarvan afstand neemt.

Ook is het mogelijk dat een bestuurder niet door heeft gehad dat hij of zij bij een aanrijding betrokken is geweest. Een voorbeeld daarvan heeft in 2007 plaatsgevonden in Maastricht. Bij een voetgangersoversteekplaats is een jongetje onder een auto terecht gekomen. De bestuurster heeft dit niet opgemerkt. Het jongetje bleef onder de auto haken en werd een eind meegesleurd. Pas de volgende dag bemerkte de bestuurster het jongetje waarna zij direct de politie heeft gebeld. Zie Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 maart 2009, ECLI:GHSHE:2009:BI9627. Deze bestuurster is volgens het Gerechtshof toen terecht niet vervolgd.

Een ander voorbeeld is te vinden in Gerechtshof Arnhem 10 april 2009, ECLI:GHARN:2009:BI0990. Een rij-instructeur is in die zaak vrijgesproken omdat hij niet door had gehad dat door hem een verkeersongeval was veroorzaakt.

Het verlaten van de plaats van een aanrijding is niet altijd strafbaar. Strafvervolging is uitgesloten wanneer de bestuurder binnen 12 uur na de aanrijding en voordat deze als verdachte is aangehouden of verhoord zich vrijwillig bij de politie meldt. Zie artikel 184 Wegenverkeerswet. Hierdoor kan een verdachte na een verkeersongeval nog aan strafvervolging voor artikel 7 Wegenverkeerswet ontkomen.