Selecteer een pagina

Rijbewijs ongeldig verklaard

advocaatverkeersrecht.nl

Het CBR heeft allerlei bevoegdheden.
Eén van die bevoegdheden is het ongeldig verklaren van het rijbewijs.
Maar wat te doen wanneer het rijbewijs ongeldig verklaard wordt?

Het is belangrijk na te gaan waarom het CBR het rijbewijs ongeldig verklaart.
Dit kan om verschilende redenen. Ik noem er een paar.
Wanneer iemand niet meewerkt aan een EMA- of EMG-cursus of een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft dat
gevolgen voor het rijbewijs. Een ongeldigverklaring van het rijbewijs is ook mogelijk na een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Hierop wordt verder ingegaan.

Rijbewijs ongeldig verklaard

Ongeldigverklaring rijbewijs na onderzoek

Wanneer iemand onder invloed van alcohol rijdt, kan het CBR in specifieke gevallen een onderzoek naar de
rijgeschiktheid opleggen. Een psychiater onderzoekt dan in opdracht van het CBR de vraag of er sprake is van
alcoholmisbruik en/of alcoholafhankelijkheid.
Als de psychiater een diagnose stelt, kan het CBR op grond van artikel 134 Wegenverkeerswet het rijbewijs ongeldig verklaren.

Wanneer het CBR het rijbewijs ongeldig heeft verklaard, is dat niet altijd terecht.
De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft uitgemaakt dat een aanhouding met een
hoog alcoholpromillage op zichzelf onvoldoende is voor het stellen van een diagnose alcoholmisbruik.

Uit een uitspraak van de Raad van State van 8 april 2015 blijkt dat een aanhouding in verband met
bovenmatig alcoholgebruik nadat eerder een EMA-cursus is opgelegd, op zichzelf onvoldoende grond vormt voor
de conclusie dat sprake is van misbruik van alcohol.
Zie ECLI:NL:RVS:2015:1095.
In deze zaak had het CBR ten onrechte het rijbewijs ongeldig verklaard.
Advocaat verkeersrecht Bert Kabel heeft deze zaak overigens behandeld.

Naast één of meerdere aanhoudingen wegens het rijden onder invloed moeten er relevante,
ondersteunende elementen zijn. Deze ondersteunende elementen kunnen onder andere gelegen zijn in
alcoholtolerantie, onderrapportage, controleverlies en/of verhoogde bloedwaarden.
Het komt voor dat een gestelde alcoholtolerantie of onderrapportage niet inzichtelijk is.
Een psychiater kan bijvoorbeeld stellen dat de hoogte van het alcoholpromillage reeds op alcoholtolerantie wijst.
Deze conclusie is niet inzichtelijk. De conclusie alcoholmisbruik wordt dan niet gedragen door de daaraan ten grondslag
gelegde bevindingen.

Wanneer de ondersteunende elementen ontbreken, mag het CBR zich niet op het rapport van de psychiater baseren.
Het rijbewijs mag dan door het CBR niet ongeldig worden verklaard.
Als het CBR het rijbewijs toch ongeldig verklaart, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken.