Selecteer een pagina

CBR Onderzoek Alcohol - Onderzoek Rijgeschiktheid

Ervaren CBR-advocaat nodig?

Bij het rijden onder invloed van alcohol heeft de overheid verschillende manieren om daarop te reageren.
Naast de maatregelen in het strafrecht heeft de wetgever ook allerlei bevoegdheden aan het CBR gegeven.
Eén daarvan is een onderzoek naar het gebruik van alcohol door het CBR

Het startpunt voor het onderzoek naar alcoholgebruik is een melding van de politie bij het CBR.
Na die melding zal het CBR gaan kijken of zij een bevoegdheid heeft een onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen. Dit is een onderzoek naar het gebruik van alcohol.

De bevoegdheden van het CBR om maatregelen als de onderhavige te nemen, zijn voornamelijk opgenomen in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.
Zo ook het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

De belangrijkste leden in artikel 23 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid luiden:

Het CBR besluit dat betrokkene zich dient te onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid,
bedoeld in artikel 131 lid 1 WVW indien:

– bij betrokkene een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 785 µg/l, respectievelijk 1,8‰;

bij betrokkene, in de hoedanigheid van beginnende bestuurder, een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰;

ten aanzien van betrokkene binnen een periode van vijf jaar tenminste drie maal proces-verbaal is opgemaakt op verdenking van overtreding van artikel 8 lid 2, 3 of 4 WVW waarbij bij één van die verdenkingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 220 µg/l, respectievelijk 0,5‰, dan wel 88 µg/l,
respectievelijk 0,2‰ indien een van de feiten is begaan als beginnende bestuurder, of waarbij hij ten minste eenmaal heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in dat artikel;

betrokkene niet in aanmerking komt voor een (lichte) EMA.

Nadat de betrokkene de kosten van het alcoholonderzoek aan het CBR heeft betaald, zal het CBR een brief sturen waarin de betrokkene de mogelijkheid wordt geboden een psychiater op de lijst van het CBR te kiezen. In de wijze waarop deze psychiaters hun onderzoek verrichten, kan een verschil zitten. Sommige psychiaters verrichten dit onderzoek ook niet zelf maar laten dit bijna volledig over aan een basisarts of psycholoog.

Bij het onderzoek naar het alcoholgebruik laat het CBR naar meerdere zaken kijken.

Er vindt eerst een zogenaamde anamnese plaats. Bij deze anamnese worden allerlei vragen gesteld over de aanhouding, het alcoholgebruik in de periode voor en na de aanhouding, de omgang met alcohol en het belang van alcohol voor de betrokkene. Daarbij wordt onder andere gekeken of er tolerantie voor alcohol is, onderrapportage en controleverlies.

Er vindt verder een kort lichamelijk onderzoek plaats. Daarbij worden het gewicht, de lengte en de bloeddruk opgemeten. Bij het lichamelijk onderzoek kan ook worden gevoeld of de lever palpabel is.

Tot slot vindt er een bloedonderzoek plaats. Bij dit onderzoek worden de bloedwaarden van de betrokkene onderzocht. De belangrijkste bloedwaarden zijn het GGT, de ALAT, de ASAT, het MCV en het %CDT. Een verhoogde bloedwaarde kan betekenen dat er sprake is van misbruik van alcohol, al is dat niet altijd het geval.

Na het onderzoek maakt de psychiater zijn rapport op. In dit rapport kan de psychiater drie diagnoses stellen, te weten alcoholmisbruik, alcoholmisbruik in ruime zin en alcoholafhankelijkheid. In het kader van het inzagerecht heeft de betrokkene het recht het rapport als eerste te ontvangen, derhalve voordat dit aan het CBR wordt toegestuurd.

Uit een uitzending van het NPO 1 radioprogramma ‘Reporter’ van 4 september 2016 blijkt dat 8 op de 10 mensen
hun rijbewijs kwijt raken na een alcoholonderzoek van het CBR. Advocaat verkeersrecht Bert Kabel is voor deze uitzending geïnterviewd. Dit fragment kunt u terugvinden bij de radiofragmenten op deze website.

Gelet op dit hoge aantal afkeuringen dient men dit onderzoek naar alcoholgebruik serieus te nemen. Er is slechts
een kleine kans dat men bij dit onderzoek rijgeschikt wordt geacht. Het is daarom belangrijk zich op dit onderzoek van het CBR voor te bereiden.

Advocaat verkeersrecht Bert Kabel voert sinds 1999 procedures tegen het CBR en is daarmee de meest ervaren advocaat in CBR-zaken. Als geen ander weet hij daardoor de ins en outs van het onderzoek naar de rijgeschiktheid van het CBR.