Selecteer een pagina

Recidiveregeling Alcohol

advocaatverkeersrecht.nl

In 2011 is de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten in artikel 123b WVW in werking getreden.
Dit wordt ook wel de recidiveregeling alcohol genoemd. Het valt onder het puntenstelsel rijbewijs.
Bij een eerste veroordeling wegens het rijden onder invloed van alcohol krijgt men het eerste punt op het rijbewijs.

Recidiveregeling alcohol

Wanneer recidiveregeling alcohol?

Men krijgt hiermee te maken wanneer men binnen een periode van vijf jaar twee keer wordt veroordeeld wegens
het rijden onder invloed van alcohol. Bij de tweede veroordeling moet het ademalcoholgehalte
dan wel 570 µg/l (1,3 promille) of hoger zijn.
Het rijbewijs wordt dan van rechtswege ongeldig.

De recidiveregeling alcohol is ook van toepassing wanneer er bij de tweede veroordeling sprake is van een weigering mee te werken aan de ademanalyse of het bloedonderzoek.

Verder wordt de recidiveregeling op grond van artikel 123b lid 1 sub a WVW toegepast wanneer iemand bij de
tweede keer wordt veroordeeld voor artikel 6 Wegenverkeerswet en de schuldige ten tijde van het feit onder
invloed van alcohol was. Het ademalcoholgehalte moet dan wel 570 µg/l (1,3 promille) of hoger zijn geweest.

De recidiveregeling alcohol is niet alleen van toepassing na een veroordeling door een rechter maar ook
nadat een officier van justitie in een zogenaamde OM-zitting een strafbeschikking heeft uitgevaardigd. 
Voor de recidiveregeling maakt het ook geen verschil met welk voertuig het rijden onder invloed heeft plaatsgevonden.
De regeling is derhalve ook van toepassing na het rijden onder invloed op een snor- of bromfiets.

Teruggave rijbewijs na recidiveregeling

Wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard op grond van de recidiveregeling alcohol, kan de veroordeelde alleen zijn
rijbewijs terugkrijgen door opnieuw rijexamen af te leggen.
De veroordeelde kan pas deelnemen aan het rijexamen nadat de termijn van de onvoorwaardelijke rijontzegging is afgelopen.

Daarmee is het nog niet gedaan met de recidiveregeling.
Op grond van artikel 42a juncto 42b lid 2 sub c onder II Reglement rijbewijzen moet de veroordeelde ook nog een
onderzoek naar de rijgeschiktheid ondergaan. Dit is een onderzoek door een psychiater.
Deze psychiater kijkt of er aanwijzingen zijn voor alcoholmisbruik.
Pas wanneer er geen aanwijzingen zijn voor alcoholmisbruik, krijgt de veroordeelde zijn rijbewijs terug.
Het is belangrijk dit onderzoek niet te onderschatten.

De toepassing van de recidiveregeling alcohol is erg ingrijpend.
Het rijbewijs wordt twee weken na de (onherroepelijke) veroordeling van rechtswege ongeldig.
De veroordeelde moet wederom rijexamen doen en krijgt van het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd.
Hier komt geen rechter meer aan te pas. Tegen de recidiveregeling kan ook geen bezwaar worden gemaakt.

De werking van de recidiveregeling kan alleen uitgesteld worden door hoger beroep in te stellen tegen de tweede veroordeling.
In sommige gevallen kan dit gunstig zijn. Bij doorgang van het hoger beroep kan dit echter ook negatief uitpakken.
Het is belangrijk hier een goede afweging in te maken.