Selecteer een pagina

Invordering Rijbewijs Alcohol

advocaatverkeersrecht.nl

Het rijden onder invloed van alcohol is sinds 2002 aanzienlijk afgenomen. Desondanks blijven er vanuit de politiek keer op keer nieuwe maatregelen komen om het rijden onder invloed van alcohol verder aan te pakken. Eén van de oudste maatregelen betreft de invordering van een rijbewijs.

Startpunt is de voorlopige ademanalyse. Wanneer een bestuurder een A of F blaast, levert dat een vermoeden van het rijden onder invloed op. De betrokkene wordt dan door de politie aangehouden. Hij zal dan nog een keer aan een ademanalyse moeten meewerken. Bijna altijd is dit op een politiebureau.

Deze ademanalyse is de definitieve. Deze uitslag kan als bewijs dienen voor het rijden onder invloed van alcohol. Uiteraard kan niet bij iedere uitslag het rijbewijs ingevorderd worden. Invordering van het rijbewijs kan pas plaatsvinden wanneer de bestuurder meer dan een bepaalde hoeveelheid alcohol heeft gedronken.

De wetgever heeft in artikel 164 lid 2 WVW de minimumgrens voor invordering van het rijbewijs gesteld op meer dan 570 ug/l. Dit komt overeen met een bloedalcoholgehalte van 1,3. Bij een beginnend bestuurder wordt het rijbewijs al ingevorderd als het ademalcoholgehalte hoger is dan 350 ug/l. Dit komt overeen met een bloedalcoholgehalte van 0,8.

Invordering rijbewijs alcohol

Sommige bestuurders denken een invordering van het rijbewijs te kunnen voorkomen door niet mee te werken aan de ademanalyse. Deze gedachte is echter onjuist. Een rijbewijs kan namelijk ook ingevorderd worden als men niet meewerkt aan de ademanalyse.

Het niet meewerken aan de ademanalyse kan er zelfs toe leiden dat er tot invordering van het rijbewijs wordt overgegaan terwijl dat vanwege de hoeveelheid gedronken alcohol anders niet mogelijk zou zijn geweest. Er is immers ook een kans dat er bij de ademanalyse een uitslag onder de invorderingsgrens zou zijn verkregen. Verder wordt uiteindelijk bij de bepaling van de strafmaat strenger tegen een weigering aangekeken.

Een invordering van een rijbewijs kan voor een bestuurder grote gevolgen hebben. Het is mogelijk hiertegen bij de rechtbank een verzoek tot teruggave van het rijbewijs in te dienen. In een ander artikel op deze website wordt hierop nader ingegaan.