Selecteer een pagina

Verzoek teruggave rijbewijs- Klaagschrift

advocaatverkeersrecht.nl

Na het rijden onder invloed van alcohol kan de politie een rijbewijs invorderen.
De bestuurder merkt dit direct. Hij mag namelijk niet meer rijden.  Een bestuurder zal dan zo snel mogelijk zijn rijbewijs terug willen hebben. Dit kan door een verzoek tot teruggave van een rijbewijs middels een klaagschrift in te dienen.

In een geval er bij de ademanalyse een ademalcoholgehalte van meer dan 570 ug/l wordt vastgesteld, wordt het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Na het verhoor maakt de politie een proces-verbaal van het rijden onder invloed op.
Hierna stuurt de politie alle stukken naar het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Een officier van justitie van het CVOM moet dan een beslissing nemen over een verdere inhouding van het rijbewijs.
Voordat het CVOM deze belissing neemt, kan de betrokkene het CVOM al verzoeken tot teruggave van het rijbewijs over te gaan. Dit is nog geen klaagschrift maar een gewone brief.

Sommige advocaten adviseren mensen na invordering meteen door hen een klaagschrift tot teruggave in te laten dienen.
Wij denken daar anders over. Allereerst brengt dit direct advocaatkosten met zich mee.
Deze kosten kunnen achteraf onnodig zijn.

Ten tweede komt het in de praktijk ook voor dat de politie (te) traag is met het insturen van het proces-verbaal.
Dit kan gevolgen hebben voor de bevoegdheid van het CVOM het rijbewijs verder in te houden.
Wanneer het CVOM namelijk niet binnen 10 dagen na invordering van het rijbewijs een beslissing neemt,  moet het rijbewijs worden teruggegeven. Door het indienen van een klaagschrift onstaat de mogelijkheid dat slapende honden wakker gemaakt worden.

Wanneer het CVOM het verzoek tot teruggave van het rijbewijs afwijst, kan de betrokkene een klaagschrift
bij de rechtbank indienen. In dit klaagschrift vraagt de betrokkene de rechtbank het rijbewijs aan hem terug te geven.
Het is belangrijk goed te motiveren waarom het rijbewijs moet worden teruggegeven. Vaak zal dit zijn omdat de betrokkene het rijbewijs nodig heeft voor zijn werk.

Nadat het klaagschrift is ingediend, neemt de rechtbank dit in behandeling.
Gemiddeld duurt het dan nog een aantal weken voordat het klaagschrift op een zitting wordt behandeld.
Dit is een relatief korte zitting. De rechter kan dan vragen stellen.
Ook kan de betrokkene dan nog een korte toelichting op het verzoek tot teruggave van het rijbewijs geven.

Tegenwoordig doet de rechtbank in beginsel op de zitting meteen uitspraak op het klaagschrift.
Of de rechtbank het rijbewijs terug geeft, hangt van een aantal factoren af.
Dat is de hoogte van het ademalcoholgehalte, de vraag of er recidive is en de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Daarbij loopt de rechter in zekere zin al vooruit op de uiteindelijk op te leggen straf.

Wanneer iemand overweegt een verzoek tot teruggave van een rijbewijs in te dienen, is het essentieel
een goede afweging te maken bij de vraag of er ook daadwerkelijk een klaagschrift moet worden ingediend.
Soms is het beter om (even) te wachten met het indienen van het klaagschrift.