Selecteer een pagina

CBR advocaat

advocaatverkeersrecht.nl
Iedere rijbewijshouder heeft ooit met het CBR te maken gehad. Gelukkig heeft niet iedere rijbewijshouder een advocaat nodig gehad. Wanneer men echter een conflict met het CBR krijgt, kan het zijn dat men wel een advocaat nodig heeft. Waar dient men bij de keuze van een advocaat dan op te letten? In meerdere wettelijke regelingen zijn de bevoegdheden van het CBR opgenomen. Deze bevoegdheden kunnen voor rijbewijshouders ingrijpend zijn. Het CBR kan bijvoorbeeld de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Het CBR kan soms ook een onderzoek aan iemand opleggen. De uitkomst van zo’n onderzoek kan dan zijn dat het CBR van oordeel is dat iemand niet rijgeschikt of rijvaardig is. Het CBR kan dan het rijbewijs ongeldig verklaren.

Het CBR heeft niet altijd een bevoegdheid een onderzoek aan iemand op te leggen. Het CBR heeft ook niet altijd een bevoegdheid over te gaan tot ongeldigverklaring van het rijbewijs. Meestal weet een rijbewijshouder niet of het CBR op grond van de regelgeving terecht heeft gehandeld. Hij of zij zal dan op internet naar informatie zoeken. Men komt dan al snel op allerlei websites van advocatenkantoren die zich profileren als CBR-advocaat.

Wie voor een rijbewijshouder de beste CBR-advocaat is, zal van persoon tot persoon verschillen. Wat voor eenieder wel belangrijk is dat de desbetreffende advocaat de noodzakelijke kennis en ervaring heeft op het vlak van CBR-zaken. Een advocaat gespecialiseerd in CBR-kwesties zal u beter kunnen helpen dan een niet-specialist. Voor een probleem met uw ogen gaat u ook liever naar een oogarts dan naar een longarts. Bij het zoeken naar een goede CBR-advocaat kan het internet behulpzaam zijn. Op het internet komt men verschillende websites tegen waar advocaten hun diensten aanbieden. Wat is belangrijk bij het maken van uw keuze?

Kijk allereerst welke advocaat van dat kantoor zich bezig houdt met CBR-zaken. Doe vervolgens op internet nader onderzoek naar die advocaat. Het is voor een advocaat heel gemakkelijk te schrijven dat hij of zij specialist is. Dat wil uiteraard niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk zo is. Onderzoek of de advocaat zijn specialisme ook kan aantonen.
Op internet adverteren advocatenkantoren sosm ook met relatief lage uurtarieven. Laat u hier niet door misleiden. Wanneer een advocaat namelijk veel tijd aan de zaak besteedt, kost het u uiteindelijk nog meer. Voor een goede vergelijking kan men het beste aan de advocaat vragen hoeveel tijd hij ongeveer aan de CBR-zaak kwijt is. Soms is het ook mogelijk met de advocaat een afspraak te maken dat hij de zaak voor een vast bedrag behandelt. Dan weet u vooraf waar u aan toe bent ten aanzien van de kosten.

Bert Kabel heeft zich als advocaat gespecialiseerd in CBR-kwesties. Op dit gebied is hij de meest ervaren advocaat in Nederland. Hij heeft de afgelopen 15 jaar honderden procedures tegen het CBR gevoerd en daarbij belangrijke overwinningen behaald. Zie bijvoorbeeld Raad van State 21 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH0476, Raad van State 11 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1092, Raad van State 9 januari 2013: ECLI:NL:RVS:2013:BY8007, Raad van State 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1095 en Raad van State 20 februari 2018:NL:RVS:2018:554. Bert heeft ook meegewerkt aan meerdere publicaties in gezaghebbende bladen. Zie bijvoorbeeld Nederlands Juristenblad ‘kritische kanttekeningen vorderingsprocedure CBR’, Nederlands Tijdschrift klinische chemie ‘onjuist gebruik laboratoriumdiagnostiek door CBR’, Nederlands Juristenblad ‘ASP una via’ en tijdschrift Verkeersrecht ‘het alcoholslot onder de loep’.

Vanwege zijn specialisme op CBR-gebied wordt Bert als advocaat ook regelmatig gevraagd lezingen te verzorgen. Zo heeft Bert onder andere lezingen gegeven voor de Rechtbank te Breda, voor het Studiecentrum Rechtspleging en op het congres van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoria. Tot slot wordt Bert Kabel als advocaat regelmatig door de landelijke media gevraagd als deskundige op het gebied van CBR-problematiek. Zo is Bert in 2014 bij het programma ‘Meldpunt’ van Omroep Max in debat geweest met Koos Spee. Ook heeft Bert in 2016 een belangrijke bijdrage geleverd aan een thema-uitzending van NPO Radio 1 ‘Reporter’. Deze uitzending ging over het hoge percentage afkeuringen bij alcoholonderzoeken van het CBR. Onder media kunt u de fragmenten hiervan terugvinden. Onder portfolio op deze website staat een volledig overzicht van de werkzaamheden van Bert Kabel. 

Als u bijgestaan wenst te worden door een advocaat gespecialiseerd in CBR-zaken, kunt u contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 040-2841172.