Selecteer een pagina

Artikel 5 Wegenverkeerswet - Gevaarlijk Rijgedrag

advocaatverkeersrecht.nl

Verwante onderwerpen

Binnen het verkeersrecht zijn er allerlei gevaarlijke rijgedragingen strafbaar gesteld. Voor de wetgever is het echter onmogelijk om voor ieder gevaarlijk rijgedrag een apart artikel in de Wegenverkeerswet op te nemen. Om die reden heeft de wetgever in artikel 5 Wegenverkeerswet (WVW) een kapstokartikel opgenomen.  

Artikel 5 WVW bepaalt:
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Wanneer een bestuurder te snel rijdt, zal de politie proces-verbaal voor de snelheidsovertreding opmaken. Wanneer een bestuurder door een rood verkeerslicht rijdt, zal de politie ook daarvoor proces-verbaal opmaken. Bij het veroorzaken van een verkeersongeval kan de politie ook proces-verbaal opmaken. Dit zijn feiten waarbij er sprake kan zijn van gevaarlijk rijgedrag bij een enkele verkeersfout.

Een enkele verkeersfout levert niet altijd overtreding van artikel 5 WVW op. Bij artikel 5 WVW is derhalve een drempel aanwezig. Bij het veroorzaken van gevaar op de weg is vereist dat er een reële kans op een ongeval aanwezig is. Wanneer iemand te snel rijdt, kan dat wel gevaarlijk zijn doch daarbij is niet altijd een reële kans op een ongeval aanwezig.
Ook voor het veroorzaken van hinder geldt er een drempel. Niet iedere hinder valt onder artikel 5 WVW. In de memorie van toelichting bij artikel 5 WVW is opgenomen dat slechts evidente vormen van hinder strafbaar zijn.

Vaak wordt er bij overtreding van artikel 5 WVW door de officier van justitie een strafbeschikking aangeboden. Wanneer iemand die strafbeschikking accepteert, is  de kwestie daarmee afgedaan. Het feit is dan nog wel in de justitiële documentatie van de betrokkene te zien. Wanneer iemand wordt gedagvaard voor artikel 5 WVW, is het belangrijk om na te gaan of er sprake is geweest van gevaarlijk rijgedrag in de zin van de wet. Soms valt te bepleiten dat er niet is voldaan aan de drempel voor artikel 5 WVW. Er zal dan een vrijspraak moeten volgen.

De wetgever heeft artikel 5 WVW als een overtreding aangemerkt. Begin 2020 is de verkeerswetgeving aangepast. Daarbij is het strafmaximum voor artikel 5 WVW verhoogd. Aanleiding hiervoor was mede een onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen Tegenwoordig staat op dit feit een hechtenis van maximaal zes maanden en een geldboete van de derde categorie. Verder kan een maximale onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van  twee jaar worden opgelegd. Bij recidive kan dit worden verdubbeld. 

Door de wetswijziging kunnen er voor overtreding van artikel 5 WVW zware straffen worden opgelegd. Bij vervolging valt deskundige bijstand van een advocaat dan zeker aan te bevelen.