Selecteer een pagina

CVOM rijbewijs terug

advocaatverkeersrecht.nl
In de Wegenverkeerswet zijn diverse invorderingsbevoegdheden van een rijbewijs opgenomen. Dit kan onder andere na het rijden onder invloed van alcohol of drugs, gevaarlijk rijgedrag en bij een overschrijding van de maximumsnelheid met 50 km/u of meer. Nadat een rijbewijs is ingevorderd, komt het CVOM redelijk snel in beeld. Ook zal de betrokkene dan willen dat zijn rijbewijs terug wordt gegeven. In dit artikel gaan wij hier nader op in. 
Na invordering van een rijbewijs stuurt de politie dit aan het Openbaar Ministerie. Een speciaal onderdeel hiervan is landelijk belast met de afwikkeling van de doorsnee rijbewijszaken. Dit is het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie in Utrecht. In de praktijk wordt dit vaak afgekort met CVOM.
Bij binnenkomst van het rijbewijs bij het CVOM wordt er een zaak aangemaakt. De adminstratie stelt vervolgens het dossier aan een officier van justitie ter beschikking. Deze officier van justitie van het CVOM beslist dan over de vraag of het rijbewijs moet worden teruggegeven of niet. In de praktijk is dit een gestandaardiseerd proces. Het CVOM kijkt naar haar richtlijnen voor straftoemeting. Daarbij komt ook betekenis toe aan de vraag of er sprake is van recidive.
Wanneer de richtlijn een rijontzegging voorschrijft, zal het CVOM besluiten tot inhouding van het rijbewijs. Dit ligt alleen anders wanneer het CVOM niet binnen tien dagen nadat het rijbewijs is ingevorderd een besluit heeft genomen. Dan moet het rijbewijs op grond van de wet sowieso worden teruggegeven.
Bij haar beslissing over inhouding van het rijbewijs is het CVOM niet op de hoogte van de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Men kan daar dan ook geen rekening mee houden. Wanneer iemand zijn of haar rijbewijs nodig heeft voor het werk, kan het soms lonen om een brief aan het CVOM te sturen met het verzoek het rijbewijs terug te geven. In die brief dient de betrokkene dan aan te tonen waarom het rijbewijs noodzakelijk is voor de uitoefening van het werk. Het komt voor dat het CVOM dan zelf besluit het rijbewijs terug te geven. Voor het geval het CVOM niet over wil gaan tot teruggave van het rijbewijs, heeft de betrokkene altijd nog de mogelijkheid een klaagschrift bij de rechtbank in te dienen. De rechtbank heeft dan het laatste woord over het rijbewijs.