Selecteer een pagina

Klaagschrift rijbewijs kans van slagen

Ervaren CBR-advocaat nodig?

Klaagschrift rijbewijs kans van slagen

Als advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht dien ik veel klaagschriften in. Regelmatig krijg ik de vraag gesteld wat de kans van slagen bij een klaagschrift rijbewijs is. In dit artikel probeer ik een antwoord op die vraag te geven.

De wettelijke basis voor het klaagschrift rijbewijs is gelegen in artikel 164 lid 8 Wegenverkeerswet 1994. In dat artikel is opgenomen wanneer een klaagschrift kan worden ingediend. Dat kan als de politie het rijbewijs heeft ingevorderd. Deze invordering kan geschieden vanwege het rijden onder invloed, grote snelheidsoverschrijdingen en gevaarlijk rijgedrag.

Het klaagschrift rijbewijs kan gericht zijn tegen de invordering van het rijbewijs door de politie en tegen de inhouding van het rijbewijs door de officier van justitie. In de praktijk worden de meeste klaagschriften ingediend tegen beslissingen van de officier tot inhouding van een rijbewijs.  

Een klaagschrift is een schriftelijk stuk. Er zijn weinig formele eisen. In het klaagschrift dienen uiteraard uw personalia en het parketnummer te worden vermeld. Het klaagschrift moet worden ingediend ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waar de verkeersovertreding is begaan.

Aan de inhoud van het klaagschrift zijn in de wet geen eisen gesteld. Om de kans van slagen van het klaagschrift rijbewijs groter te maken, is het wel verstandig met een aantal factoren rekening te houden.

Ten eerste dient altijd gekeken te worden of er gelijktijdig een schorsing van het rijbewijs door het CBR loopt of gaat lopen. De indiening van het klaagschrift heeft dan geen zin. Bij gegrondverklaring van het klaagschrift zal het OM het rijbewijs dan doorsturen aan het CBR. De kans van slagen op teruggave van het rijbewijs is dan nul.

Ten tweede is het verstandig om voor de indiening van het klaagschrift rijbewijs naar de richtlijnen van het OM en de oriëntatiepunten van de rechterlijke macht te kijken. Wanneer deze bijvoorbeeld een rijontzegging van 15 maanden voorschrijven, is de kans van slagen op een geslaagd klaagschrift uiterst gering.

Ten derde is aan te bevelen om te kijken of er recidive ten aanzien van de verkeersovertreding is. Wanneer een bestuurder relatief kort geleden eerder hetzelfde feit heeft begaan, verkleint dat de kans van slagen bij het klaagschrift rijbewijs.

Tot slot is het belangrijk het doel van het klaagschrift voor ogen te houden. Een bestuurder dient het klaagschrift in omdat hij zijn rijbewijs op korte termijn terug wil hebben. Daarvoor moet wel argumenten aangevoerd worden. Vaak zal dit samenhangen met het feit dat een bestuurder zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Wanneer dit laatste het geval is, adviseer ik dit zo veel mogelijk (met stukken) te onderbouwen. Te denken valt aan een verklaring van de leidinggevende.

Concluderend is de kans van slagen van een klaagschrift rijbewijs altijd afhankelijk van de feiten in de bewuste zaak. Om die reden is de mededeling op internet van een advocaat dat er bij hem of haar 98% kans is dat het rijbewijs snel terug is, volstrekt ongeloofwaardig.  

Wilt u een eerlijk advies over uw kans van slagen op teruggave van uw rijbewijs dan kunt u altijd telefonisch eens vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze contactgegevens kunt u elders op deze website vinden.