Selecteer een pagina

Boete te Hard Rijden

advocaatverkeersrecht.nl

Iedere bestuurder weet dat het strafbaar is om te hard te rijden. Een bestuurder weet ook dat je een boete kunt krijgen voor het te hard rijden. Welke straf er voor de snelheidsovertreding doorgaans wordt opgelegd, is echter niet altijd bekend. Hierop wordt in dit artikel nader ingegaan.

Bij snelheidsovertredingen heeft de wetgever gekozen voor twee wijzen van afdoening.
Dat zijn de administratieve boete en de afdoening via het strafrecht.

De bepalingen ten aanzien van de administratieve boete zijn opgenomen in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Bij het te hard rijden geldt dat een overschrijding van de maximumsnelheid tot 30 km/u met een administratieve boete wordt afgedaan. Bij het te hard rijden op een snelweg volgt tot 40 km/u te snel nog een boete. Een uitzondering hierop geldt bij wegwerkzaamheden. Dan ligt de grens op 30 km/u.

Wanneer de bestuurder de boete betaalt, is de kwestie afgedaan.
Het te hard rijden wordt in deze gevallen ook niet in de justitiële documentatie opgenomen.

Snelheidsoverschrijdingen vanaf 30 km/u (op snelweg 40 km/u) worden via het strafrecht afgedaan. In het strafrecht kunnen zwaardere straffen worden opgelegd. Zo zijn niet alleen de boetes hoger maar kan er ook een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. 

Wanneer een bestuurder tussen de 31 en 49 km/u te hard rijdt en het is de eerste keer binnen 2 jaar, zal de bestuurder een strafbeschikking toegestuurd krijgen met daarin een boete. Na betaling van de boete is de kwestie afgedaan. Dit te snel rijden wordt echter wel in de justitiële documentatie opgenomen.

Wanneer een bestuurder binnen 2 jaar wederom tussen de 31 en 49 km/u te hard rijdt, moet deze voorkomen. De zaak wordt in beginsel dan niet meer met alleen een geldboete afgedaan. Op grond van de richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen geldt naast de boete ook een ontzegging van de rijbevoegdheid van 2 maanden

Wanneer een bestuurder tussen de 50 en 70 km/u te snel rijdt, moet deze ook voorkomen. Op grond van de aangehaalde richtlijn geldt een boete van € 1.100,- (2016) en 2 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid.

Wanneer een bestuurder tussen 70 en 99 km/u te hard rijdt, geldt een geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 maanden. Indien een betrokkene meer dan 100 km/u te hard rijdt, bepaalt de richtlijn dat er een geldboete moet worden opgelegd en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden.

De richtlijn van het OM is een belangrijke indicatie welke straf er voor de snelheidsovertreding wordt opgelegd. Deze straf kan worden opgelegd door een officier van justitie bij een OM-zitting of door een kantonrechter.

Wanneer een officier van justitie een straf oplegt waar een bestuurder het niet mee eens is, kan deze hiertegen binnen 2 weken verzet aantekenen. De zaak wordt dan aan een kantonrechter voorgelegd. Vaak gebeurt dat wanneer de officier van justitie voor het te hard rijden niet alleen een boete heeft opgelegd maar ook een ontzegging van de rijbevoegdheid.

Het is altijd belangrijk een goede afweging te maken. Het beste is dat de officier van justitie een straf oplegt waar een bestuurder mee kan leven. Indien dit niet het geval is, bestaat altijd nog de mogelijkheid de zaak aan een kantonrechter voor te leggen. Een kantonrechter heeft iets meer mogelijkheden bij de strafoplegging. Zo kan hij naast de boete ook een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.