Selecteer een pagina

Strafblad te hard rijden

Ervaren verkeersrecht advocaat nodig?

Strafblad te hard rijden

Elders op deze site is al aandacht besteed aan de straf die iemand kan krijgen na het te hard rijden. Wanneer iemand te hard rijdt, kan er een hoge geldboete en een rijontzegging van maximaal 2 jaar worden opgelegd. Nadat iemand te hard heeft gereden, vindt er ook een vermelding plaats in de justitiële documentatie. Van oudsher noemen mensen dit ook wel het strafblad. Regelmatig worden wij gebeld door mensen over dit strafblad na het te hard rijden.  

Als een bestuurder meer dan 30 of 40 km/u te hard heeft gereden, wordt dat vermeld in de justitiële documentatie. Op dat moment hoeft een bestuurder nog niet veroordeeld te zijn. Het te hard rijden kan al op het strafblad worden gezien ook al is de bestuurder nog niet onherroepelijk veroordeeld.

Strafblad te hard rijden

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevat diverse regels betrekking hebbende op het strafblad. Eén van die regels ziet op de vernietiging van de data op het strafblad. Wanneer verjaren de data in de justitiële documentatie? Bij het te hard rijden vindt blijkens artikel 6  van die wet vernietiging plaats na vijf jaar. Als een bestuurder tot een werkstraf wordt veroordeeld, is dit zelfs tien jaar.

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bevat ook regels ten aanzien van de verstrekking van de data. Wie mag ze ontvangen? Voor welk doel mogen de gegevens worden verstrekt?

De meeste mensen zullen ooit in hun leven weleens een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig hebben gehad. Ten behoeve van de verstrekking van een VOG wordt ook informatie uit de justitiële documentatie opgevraagd. Een VOG kan worden geweigerd als ten aanzien van de aanvrager een strafbaar feit is vermeld, dat indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, aan het doel waarvoor de VOG wordt verzocht, in de weg zal staan.

Wanneer een bestuurder te hard heeft gereden en dit vermeld is op het strafblad, zal de afgifte van een VOG vaak geen probleem opleveren. Er kan wel een uitzondering zijn. Als iemand een VOG aanvraagt voor een beroep waarvoor beroepsmatig moet worden gereden, kan de VOG worden geweigerd. Te denken valt aan een buschauffeur. Het is onze ervaring dat dit echter niet gebeurt wanneer iemand een enkele keer te hard heeft gereden.

Tot slot krijgen wij regelmatig vragen over de werking van justitiële gegevens wanneer iemand naar het buitenland reist. Bij een vermelding van het te hard rijden op het strafblad hebben wij nog nooit meegemaakt dat iemand het buitenland niet inkomt. Bij twijfel adviseren wij wel vooraf contact met de ambassade van het desbetreffende land op te nemen teneinde niet voor verrassingen te komen te staan.

Is er bij sprake geweest van te hard rijden en heeft u hier een vraag over. U mag altijd eens vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen.