Selecteer een pagina

Klaagschrift invordering rijbewijs

advocaatverkeersrecht.nl

De politie kan tot invordering van een rijbewijs overgaan wanneer een bestuurder 50 km/u of meer te snel heeft gereden. Wij worden vaak gebeld met de mededeling ‘mijn rijbewijs is ingevorderd’. Wat nu als een rijbewijs is ingevorderd? Een klaagschrift tegen de invordering van een rijbewijs kan dan uitkomst bieden.

Wanneer iemand de maximumsnelheid met 50 km/u of meer heeft overschreden, zal de politie de overgifte vorderen van het rijbewijs. De politie geeft de bestuurder dan een kennisgeving van het ingevorderde rijbewijs. Verder geeft de politie dan een beschikking rijverbod.

 

De politie maakt van het te snel rijden voorts een proces-verbaal op. In dit proces-verbaal moeten de noodzakelijke gegevens ten aanzien van de snelheidsovertreding worden opgenomen. Het proces-verbaal wordt vervolgens samen met het rijbewijs aan het CVOM gestuurd.  

Na ontvangst van het rijbewijs moet het CVOM daarover een besluit nemen. Wanneer het CVOM binnen 10 dagen na invordering geen beslissing heeft genomen, moet het rijbewijs aan de betrokkene worden teruggegeven.

Wanneer het CVOM wel binnen 10 dagen na invordering een beslissing neemt, volgt in de regel een inhouding van het rijbewijs. Dit komt door de richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen. In die richtlijn is opgenomen welke straf het CVOM ter zitting moet eisen. Bij een eerste snelheidsovertreding van 50 km/u tot en met 70 km/u is dat een ontzegging van de rijbevoegdheid van 2 maanden. 

 

In de brief van het CVOM waarbij de inhoudingstermijn wordt medegedeeld, is opgenomen dat de betrokkene een klaagschrift tegen de invordering van het rijbewijs bij de rechtbank kan indienen.

In een klaagschrift wordt de voorlopige teruggave van het rijbewijs gevraagd. Dit kan om formele redenen zijn zoals procedurefouten maar ook vanwege persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Vaak zal dit gaan om de noodzakelijkheid van het rijbewijs voor het werk.

Na indiening van het klaagschrift duurt het in de regel twee tot drie weken voordat het klaagschrift op een zitting bij de rechtbank wordt behandeld. Bij de beoordeling is een aantal factoren van belang. Dat zijn de formele eisen, de mate van het te snel rijden, de vraag of er recidive is en het belang van de betrokkene bij het rijbewijs. 

Meestal doet de rechtbank meteen mondeling uitspraak. De betrokkene weet dan direct of het klaagschrift tegen de invordering van het rijbewijs gegrond is of niet. Wanneer het klaagschrift gegrond is, zal de rechtbank aan het CVOM het bevel geven het rijbewijs terug te geven. Het duurt dan vaak nog een paar dagen voordat het rijbewijs weer feitelijk in het bezit is van de betrokkene.