Selecteer een pagina

Straf beginnend bestuurder alcohol

advocaatverkeersrecht.nl

Het is algemeen bekend dat het rijden onder invloed van alcohol strafbaar is. Minder bekend is dat er bij de oplegging van straffen een onderscheid wordt gemaakt tussen een beginnend bestuurder en bestuurders die langer dan 5 jaar hun rijbewijs hebben. In dit artikel gaan wij nader in op de straf die wordt opgelegd aan een beginnend bestuurder die onder invloed van alcohol heeft gereden. 

In de Wegenverkeerswet wordt geen onderscheid gemaakt in het strafmaximum bij het rijden onder invloed van alcohol door beginnend bestuurders en overige bestuurders. De maximale gevangenisstraf is twaaf maanden en/ of een geldboete van € 21.750,- en/of  een werkstraf. Daarnaast kan er bij een first offender een maximale rijontzegging van vijf jaar worden opgelegd.  Toch is er in de praktijk een verschil in bestraffing van beginnend bestuurders en overige bestuurders. Hoe kan dat? Dat komt doordat het Openbaar Ministerie en Rechtbanken richtlijnen hebben voor strafoplegging aan bestuurders die onder invloed hebben gereden. Die van het Openbaar Ministerie heet de richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Die van de Rechtbanken heet ‘Oriëntatiepunten voor straftoemeting’. 

Bij een beginnend bestuurder wordt er tot en met 350 ug/l (0,8 promille) in de regel enkel een geldboete opgelegd. Vanaf 351 ug/l (0,81 promille) tot en met 570 ug/l (1,3 promille) wordt er in de regel naast een geldboete een voorwaardelijke rijontzegging opgelegd. Vanaf 571 ug/l (1,31 promille) krijgt een beginnend bestuurder als straf naast een geldboete te maken met een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Vanaf 1021 ug/l (2,36 promille) vervalt de geldboete en komt daarvoor een werkstraf in de plaats. De ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt daarnaast dan twaalf maanden. Bij recidive van een beginnend bestuurder wordt de straf nog hoger. Rechters dienen dan de naast hogere schaal toe te passen. 

Beginnend bestuurders worden bij het rijden onder invloed van alcohol zwaarder gestraft dan bestuurders die langer dan vijf jaar in het bezit zijn van een rijbewijs. Achterliggende reden zal waarschijnlijk zijn dat een beginnend bestuurder nog maar relatief kort zijn of haar rijbewijs heeft en dan al de fout in gaat. Rechters willen middels de straf vermoedelijk een duidelijk signaal afgeven dat dit niet is toegestaan. Naast het strafrechtelijke traject kan een beginnend bestuurder bij het rijden onder invloed van alcohol ook te maken krijgen met een CBR-traject. Hoewel dit traject formeel gezien geen straf is, wordt dit wel als zodanig ervaren. Ook hier wordt de beginnend bestuurder strenger aangepakt. Zo krijgt een beginnend bestuurder reeds een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd bij een ademalcoholgehalte van 570 ug/l (1,3 promille) of meer.