Selecteer een pagina

Straf rijden onder invloed van drugs

advocaatverkeersrecht.nl

Het drugsgebruik is de afgelopen tientallen jaren gigantisch toegenomen. Een gevolg hiervan is dat het rijden onder invloed van drugs ook is toegenomen. De hiervoor op te leggen straf is daarmee ook meer onder de aandacht gekomen. Het rijden onder invloed van drugs is strafbaar gesteld in artikel 8 lid 1 Wegenverkeerswet.

De tekst van dit artikel luidt:
Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.

Straf rijden onder invloed van drugs, Straf rijden onder invloed van drugs, DE Advocaat in Verkeersrecht

De straf op het rijden onder invloed van drugs is neergelegd in artikel 176 Wegenverkeerswet. De maximale gevangenisstraf is 3 maanden. De maximale geldboete per 1 januari 2017 is € 8.200,-. Verder kan er een werkstraf worden opgelegd. Hiernaast kan er ook een bijkomende straf worden opgelegd. Dat is de ontzegging van de rijbevoegdheid. Bij het rijden onder invloed van drugs kan er als straf een maximale rijontzegging worden opgelegd van 5 jaar. Wanneer het niet de eerste keer binnen 5 jaar is, kan er maximaal zelfs 10 jaar rijontzegging worden opgelegd.

Net als bij het rijden onder invloed van alcohol wordt de maximumstraf ook hier praktisch nooit opgelegd. Dat wil niet zeggen dat er bij het rijden onder invloed van drugs licht wordt gestraft. Het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie heeft voor de bepaling van de straf een richtlijn opgesteld. Dit is de richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Wanneer iemand voor de eerste keer onder invloed van één drug rijdt, is de strafeis een geldboete van € 850,- en een onvoorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Wanneer er sprake is van recidive wordt de geldboete verhoogd naar € 950,- en bedraagt de rijontzegging 8 maanden. Als een bestuurder onder invloed van meerdere soorten drugs rijdt, is de strafeis minimaal een taakstraf van 60 uur en een onvoorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden. Bij recidive is dat minimaal een taakstraf van 70 uur en een onvoorwaardelijke rijontzegging van 15 maanden. Het weigeren van een bloedonderzoek bij het rijden onder invloed van drugs kan de bestuurder vaak niet baten. De strafeis bedraagt dan € 1.000,- en een onvoorwaardelijke rijontzegging van 9 maanden. Bij recidive is dat een geldboete van € 1.100,- en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 10 maanden. In de richtlijn is ook nog een aantal strafverzwarende omstandigheden opgenomen. Als iemand in een vrachtauto of autobus heeft gereden, wordt de geldboete € 200,- hoger en de rijontzegging 2 maanden. Dit is ook het geval bij verkeersgevaarlijk gedrag.  

Uit het bovenstaande blijkt dat de straf op het rijden onder invloed van drugs fors kan uitpakken. Wanneer u voor dit feit wordt gedagvaard, is het advies bijstand van een advocaat in te roepen. Wij kunnen u hierbij helpen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.