Selecteer een pagina

Geflitst Rijbewijs Kwijt

advocaatverkeersrecht.nl

Regelmatig krijgen wij de vraag of je je rijbewijs kwijt kunt raken nadat je bent geflitst.
In dit artikel gaan wij hier nader op in.

Bijna iedere dag staan er op meerdere locaties in Nederland snelheidscontroles. Dit kunnen mobiele zijn maar ook vaste. Er zijn allerlei manieren waarop bestuurders voor deze controles worden gewaarschuwd, zoals websites, apps en via de radio. Desondanks worden ieder jaar nog miljoenen bestuurders geflitst.

Nadat je bent geflitst, ben je uiteraard niet altijd je rijbewijs kwijt. Of een bestuurder zijn rijbewijs kwijt raakt, is onder andere afhankelijk van de mate van de snelheidsovertreding.

Bij snelheidsovertredingen tot 30 kilometer per uur is de Wet Mulder van toepassing. Op snelwegen is dat tot 40 kilometer per uur. Wanneer een bestuurder met maximaal die snelheden wordt geflitst, wordt er een administratieve boete opgelegd. Het CJIB stuurt dan een beschikking. Deze beschikking valt te herkennen aan de letter M bovenaan de boete.

Een geldboete voor deze snelheidsovertredingen is vervelend. Na betaling is de betrokkene er echter wel van af. Het te snel rijden wordt strafrechtelijk ook niet geregistreerd. 

Dit ligt anders wanneer iemand bij meer dan 30 kilometer per uur, althans 40 kilometer per uur te hard wordt geflitst. Bij de eerste keer binnen twee jaar met een overschrijding tot 50 kilometer per uur zal het CJIB ook een beschikking sturen. Dit is dan een strafbeschikking.

Na betaling is de betrokkene er ook vanaf. Het te snel rijden wordt hier echter wel strafrechtelijk geregistreerd. Dit is relevant. Wanneer een bestuurder binnen twee jaar namelijk nog een keer met een dergelijke snelheid wordt geflitst, loopt hij het risico zijn rijbewijs kwijt te raken. Op grond van de richtlijn van het Openbaar Ministerie moet de betrokkene rekening houden met een onvoorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. 

Wanneer iemand bij 50 kilometer of meer te hard wordt geflitst, zal er niet meer op voorhand een strafbeschikking worden gestuurd. De betrokkene moet dan voorkomen bij een officier van justitie van het CVOM of bij de rechter. Tegenwoordig worden deze zaken meestal behandeld bij de officier van justitie bij een OM-zitting.

De officier van justitie kan op een OM-zitting een strafvoorstel doen in de vorm van een strafbeschikking. Wanneer een bestuurder wordt geflitst met een snelheidsoverschrijding tussen de 50 en 70 kilometer per uur, moet hij er rekening mee houden dat hij zijn rijbewijs tijdelijk kwijt zal zijn. De richtlijn van het OM schrijft in die situatie namelijk naast een geldboete ook een onvoorwaardelijke  ontzegging van de rijbevoegdheid van twee maanden voor.

Voor het geval een betrokkene na de OM-zitting zijn rijbewijs kwijt dreigt te raken, is er nog wel een escape. Een betrokkene kan namelijk binnen veertien dagen na de strafbeschikking verzet hiertegen aantekenen. De zaak moet dan door het CVOM voorgelegd worden aan een kantonrechter. De kantonrechter bepaalt dan uiteindelijk wat de gevolgen zijn van het geflitst zijn.